TERMENI SI CONDITII

Termenii şi condiţiile generale prevăzute in continuare vor sta la baza incheierii contractelor la distanţă şi se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii de către BPS CONSULTING SRL prin intermediul magazinului online www.veryfix.ro

Termenii si conditiile sunt in concordanta cu O.G nr. 130/2000, O.G nr. 21/1992, Legea 365/2002, Legea 449/2003, H.G 497/2003 modificata si completata de H.G nr. 1554/2003 si O.G. nr. 34/2014.

 

 1. Definitia termenilor (Art.2 din O.G. nr. 34/2014)

Consumator – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii.

Profesionist (www.veryfix.ro) – orice persoana fizica sau juridica, publica sau privata, care actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale in legatura cu contractele care intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta, precum si orice persoana care actioneaza in acelasi scop, in numele sau pe seama acesteia.

Produs– orice bun corporal mobil, cu exceptia bunurilor vandute prin executare silita sau valorificate ca urmare a aplicarii prevederilor legale; apa, gazele naturale, energia electrica si energia termica sunt considerate “produse” atunci cand acestea sunt puse in vanzare in volum limitat sau in cantitate fixa.

Contract de vanzare – orice contract in temeiul caruia profesionistul transfera sau se angajeaza sa transfere proprietatea asupra unor produse catre consumator, iar consumatorul plateste sau se angajeaza sa plateasca pretul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atat produse, cat si servicii.

Contract la distanta – orice contract incheiat intre profesionist si consumator in cadrul unui sistem de vanzari sau de prestare de servicii la distanta organizat, fara prezenta fizica simultana a profesionistului si a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractual.

Cont – sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumparatorului transmiterea Comenzii si care contine informatii despre Client/Cumparator si istoricul Cumparatorului in Site (Comenzi, facturi fiscale, garantii Bunuri, etc.)

Declaratie de conformitate – declaratia facuta de catre un agent economic, prin care acesta informeaza pe propria raspundere asupra fatului ca un produs sau serviciu este conform unei norme sau altui document specificat.

Garantie comerciala – orice angajament din partea profesionistului sau a unui producator (denumit in continuare garantul) fata de consumator, in plus fata de obligatiile legale prevazute la art. 5-14 din Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la garantia legala de conformitate, de a rambursa pretul platit sau de a inlocui, a repara sau a intretine produsele in orice mod, in cazul in care acestea nu corespund specificatiilor sau oricarei altei cerinte din declaratia privind garantia sau din publicitatea relevanta disponibila in momentul sau inaintea incheierii contractului, cerinta care nu este legata de conformitate.

Comanda – un document electronic sau o informare telefonica initiate de comparator catre vanzator prin care primul solicita bunuri de interes pentru el si este de acord sa primesca bunurile si sa faca plata acestora.

Tehnica de comunicatie – orice mijloc de informare sau adresare.

 

 1. Cerinte de informare pentru contractele la distanta

(Art. 6 din O.G. nr. 34/2014)

2.1. Inainte ca un contract la distanta sau orice oferta similara sa produca efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie sa ii furnizeze consumatorului urmatoarele informatii in mod clar si inteligibil:

2.1.1. principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, avand in vedere mediul de comunicare si produsele sau serviciile in cauza;

2.1.2.  identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comerciala;

2.1.3. adresa postala la care profesionistul este stabilit, precum si, in cazul in care exista, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de posta electronica ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului sa ia rapid legatura cu profesionistul si sa comunice cu acesta in mod eficient si, daca este cazul, adresa postala si identitatea profesionistului in numele caruia actioneaza;

2.1.4. in cazul in care este diferita de adresa furnizata in conformitate cu lit. 2.1.3, adresa postala a locului in care profesionistul isi desfasoara activitatea si, dupa caz, adresa postala a profesionistului in numele caruia actioneaza, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamatii;

2.1.5. pretul total al produselor si serviciilor cu toate taxele incluse sau, in cazul in care pretul nu poate fi calculat dinainte in mod rezonabil data fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al pretului si, dupa caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele postale sau de orice alta natura sau, in cazul in care acestea nu pot fi calculate dinainte in mod rezonabil, mentionarea faptului ca aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a preturilor;

2.1.6. costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanta in vederea incheierii contractului, atunci cand este calculat pe baza unui alt tarif decat tariful de baza;

2.1.7. modalitatile de plata, livrare, executare, data pana la care profesionistul se angajeaza sa livreze produsele sau sa presteze serviciile si, dupa caz, procedura profesionistului de solutionare a reclamatiilor;

2.1.8. in cazul in care exista un drept de retragere, conditiile, termenele si procedurile de exercitare a dreptului respectiv, in conformitate cu art. 11 alin. (1), precum si formularul tipizat de retragere;

2.1.9. acolo unde este cazul, informatia potrivit careia consumatorul va trebui sa suporte costul aferent returnarii produselor in caz de retragere si, pentru contractele la distanta, daca produsele, prin insasi natura lor, nu pot fi, in mod normal, returnate prin posta, costul aferent returnarii produselor;

2.1.10. in cazul in care consumatorul isi exercita dreptul de retragere dupa formularea unei cereri in conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), informatia potrivit careia consumatorul este obligat sa achite profesionistului costuri rezonabile;

2.1.11. in cazul in care dreptul de retragere nu este prevazut, informatia conform careia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, dupa caz, circumstantele in care consumatorul isi pierde dreptul de retragere;

2.1.12. o mentiune referitoare la existenta unei garantii legale privind conformitatea produselor;

2.1.13. acolo unde este cazul, existenta si conditiile de asistenta dupa vanzare acordata consumatorului, serviciile prestate dupa vanzare si garantiile comerciale;

2.1.14. existenta codurilor de conduita relevante, astfel cum sunt definite in art. 2 lit. f) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificarile ulterioare, si modalitatea in care pot fi obtinute copii ale acestora, dupa caz;

2.1.15. durata contractului, dupa caz, sau, daca contractul este incheiat pe durata nedeterminata sau urmeaza sa fie prelungit in mod automat, conditiile de incetare a contractului, inclusiv penalitatile aplicabile, daca este cazul;

2.1.16. acolo unde este cazul, durata minima de valabilitate a obligatiilor care ii revin consumatorului conform contractului;

2.1.17. acolo unde este cazul, existenta si conditiile aferente avansurilor sau altor garantii financiare care trebuie platite sau oferite de consumator la cererea profesionistului;

2.1.18. acolo unde este cazul, functionalitatea, inclusiv aplicarea unor masuri tehnice de protectie pentru continutul digital;

2.1.19. acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevanta a continutului digital cu componentele hardware si software de care profesionistul are cunostinta sau se asteapta in mod rezonabil sa aiba cunostinta;

2.1.20. acolo unde este cazul, posibilitatea si modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere si solutionare a reclamatiilor caruia i se supune profesionistul.

2.2 In cazul in care profesionistul nu indeplineste cerintele in materie de informare cu privire la costuri suplimentare, conform celor mentionate la alin. (1) lit. e), sau la costurile aferente returnarii produselor, conform celor mentionate la alin. (1) lit. i), consumatorul nu suporta respectivele costuri.

2.3 Informatiile contractuale se prezinta in limba romana intr-o forma accesibila, astfel incat acestea sa fie intelese cu usurinta de consumator, fara a exclude prezentarea acestora si in alte limbi.

 

 1. Conditii de forma pentru contractele la distanta

(Art. 8 din O.G. nr. 34/2014)

3.1. In cazul contractelor la distanta, profesionistul transmite informatiile prevazute la art. 6 alin. 1 sau pune la dispozitia consumatorului respectivele informatii intr-un mod adecvat mijlocului de comunicare la distanta utilizat, folosind un limbaj simplu si inteligibil. In masura in care respectiva informatie este prezentata pe un suport durabil, aceasta trebuie sa fie lizibila.

3.2. Daca un contract la distanta care urmeaza sa fie incheiat prin mijloace electronice obliga consumatorul sa plateasca, profesionistul aduce la cunostinta consumatorului de o maniera clara si foarte vizibila, in mod direct, inainte ca acesta sa faca comanda. Profesionistul se asigura ca, atunci cand consumatorul face comanda, acesta din urma recunoaste in mod explicit ca aceasta comanda implica o obligatie de a plati. Daca pentru a face comanda este necesar sa se activeze un buton sau o functie similara, butonul sau functia similara este etichetat(a) de o maniera lizibila doar cu mentiunea “comanda ce implica o obligatie de plata” sau o formulare neambigua corespunzatoare, care sa indice ca a face comanda implica obligatia de a plati profesionistului. Daca profesionistul incalca prevederile prezentului alineat, consumatorul nu are nicio obligatie in temeiul contractului sau al comenzii.

3.3. Site-urile comerciale indica clar si lizibil, cel mai tarziu la inceputul procesului de formulare a comenzii, daca se aplica vreo restrictie in ceea ce priveste livrarea si care sunt mijloacele de plata acceptate.

3.4. In cazul in care contractul este incheiat printr-un mijloc de comunicare la distanta ce permite un spatiu sau un timp limitat pentru afisarea informatiei, profesionistul furnizeaza prin mijlocul de comunicare respectiv, inaintea incheierii contractului, cel putin informatiile precontractuale referitoare la principalele caracteristici ale produsului sau serviciului, identitatea profesionistului, pretul total, dreptul la retragere, durata contractului si, in cazul contractelor pe durata nedeterminata, modalitatile de incetare a contractului, prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), e), h) si o). Celelalte informatii mentionate la art. 6 alin. (1) sunt furnizate consumatorului de profesionist intr-un mod adecvat, in conformitate cu alin. (1) din prezentul articol.

3.5. Fara a aduce atingere alin. (4), in cazul in care profesionistul apeleaza telefonic consumatorul in vederea incheierii unui contract la distanta, profesionistul isi declina identitatea la inceputul conversatiei cu consumatorul si, daca este cazul, declina identitatea persoanei in numele careia a efectuat apelul telefonic si specifica scopul comercial al apelului.

3.6. In cazul in care urmeaza sa se incheie un contract la distanta prin intermediul telefonului, profesionistul trebuie sa confirme oferta consumatorului, al carui angajament incepe doar dupa ce acesta a semnat oferta sau dupa ce si-a trimis consimtamantul scris. Aceste confirmari trebuie facute pe un suport durabil.

3.7. Profesionistul transmite consumatorului confirmarea incheierii contractului, pe un suport durabil, intr-un termen rezonabil din momentul incheierii contractului la distanta si cel tarziu la momentul livrarii produselor sau inainte de inceperea prestarii serviciului solicitat. Respectiva confirmare include:

3.7.1. toate informatiile mentionate la art. 6 alin. (1), cu exceptia cazului in care profesionistul a transmis deja informatiile respective consumatorului, pe un suport durabil, inaintea incheierii contractului la distanta;

3.7.2. acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului si acordul in conformitate cu art. 16 lit. m).

3.8. In cazul in care consumatorul doreste ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apa, gaze naturale, energie electrica, atunci cand acestea nu sunt puse in vanzare intr-un volum limitat ori cantitate fixa, sau de energie termica sa inceapa in timpul perioadei de retragere de 14 zile, profesionistul solicita consumatorului sa faca o cerere expresa in acest sens.

3.9. Momentul incheierii contractului la distanta il constituie momentul confirmarii, pe un suport durabil, de catre profesionist a acceptarii comenzii transmise de consumator.

3.10. Prezentul articol nu aduce atingere dispozitiilor privind incheierea prin mijloace electronice a contractelor si comenzile prin internet, astfel cum sunt stabilite la art. 7 si 9 din Legea nr. 365/2002, republicata, cu modificarile ulterioare.

 

 1. Executarea contractului la distanta

Incheierea contractului la distanta este supus indeplinirii conditiilor stipulate in O.G 130/2000.

Procesul de executarea unui contract la distanta cuprinde urmatoarele etape:

4.1. Lansarea comenzii

Cumparatorul poate transmite catre vanzator o comanda sau mai multe prin tehnica de comunicatii aleasa (comanda online / telephonic / e-mail). Daca cumparatorul lanseaza o comanda prin orice mijloc al tehnicii de comunicatie acest lucru implica o acceptare completa a termenilor si conditiilor prezentate. Comanda trebuie sa cuprinda informatii clare despre cumparator (informatii necesare intocmirii facturii) nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, adresa de livrare, produsul comandat, etc.

In cadrul ofertelor speciale regula este sa se limiteaza la o singura comanda per persoana fizica sau persoana juridica (identificat ca si client / utilizator / user).

4.2. Confirmare primire comanda

Confirmarea primirii comenzilor se face de regula prin acelasi canal de comunicatie prin care s-a primit comanda sau prin alt canal de comunicatie ales de vanzator.

4.3. Furnizare informatii

Furnizarea informatiilor poate fi facuta de vanzaor catre cumparator atunci cand acesta considera ca specificatiile sau alte iformatii despre produs precum pretul, stocul, instructiunile de montaj si utilizare, etc. sunt necesare pentru indeplinirea contractului la distanta.

Vanzatorul va trasmite orice informatie solicitata de cumparator in termen maxim de 24 ore prin oricare tehnica de comunictie (e-mail, telefonic, sms, fax etc).

Cumparatorul va transmite la randul sau orice informtie solicitata de vanzator pentru indeplinirea contractului la distanta

4.4. Confirmare comanda

Confirmarea comenzii este considerata atunci cand exista o confirmare telefonica (verbala sau sms) sau electronica (e-mail) din partea vanzatorului catre comparator, iar acesta este considerat momentul in care se incheie contractul la distata intre vanzator si cumparator fara a mai necesita o confirmare din partea cumparatorului.

 

 1. Informatii despre livrarea comenzii

Vanzatorul poate furniza informatii despre stadiul comenzii, timpul de livrare, numarul coletului, etc. atat la cererea cumparatorului, cat si din initiativa sa.

 

 1. Confidentialitate

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata astfel incat sa nu fie incalcate drepturile conferite de Legea 677/2001 .

Informatiile de orice natura furnizate de cumparator catre vanzator vor ramane in proprietatea vanzatorului si vor fi utilizate pentru executarea contractului sau serviciului post vanzare, iar prin inscrierea in baza de date isi ofera consimtamantul in limitele legislatiei in vigoare de a fi contactat de partenerii BPS CONSULTING SRL, terti, furnizori de servicii, inclusiv cele de marketing.

 

 1. Obligatiile vanzatorului

Informatiile prezentate pe acest site au caracter informativ si se pot modifica fara o anuntare prealabila. Descrierile produselor pot fi incomplete ca urmare a spatiului limitat ori a platformei sofware sau a unei greseli umane, insa vanzatorul face eforturi pentru prezentarea celor mai relevante informatii si actualizarea lor dupa caz .

Erorile aparute in prezentarea electronica a magazinului virtual nu cad in sarcina vanzatorului decat dupa ce cumparatorul primeste confirmarea comenzi lansate anterior (a nu se confunda cu confirmarea primirii comenzii).

 

 1. Pretul

Toate preturile afisate pe acest site sunt exprimate in lei (RON) si NU contin TVA si pot fi modificate in functie de: modificarea taxelor vamale, a pretului producatorului/furnizorului, a altor taxe percepute de statul roman sau a cursurilor de schimb leu/euro si leu/dolar.

Toate preturile afisate pe site se pot modifica fara anunt prealabil din partea vanzatorului.

Comenzile plasate pentru produsele care nu se afla in stoc, termenul exact de livrare poate fi comunicat de catre un consultant de vanzari doar dupa verificarea disponibilitatii produsului la distribuitor.

Promotii

Specificam faptul ca asupra unui produs sau a unei comenzi nu se pot aplica reduceri multiple.

Rezerva de proprietate – www.veryfix.ro isi pastreaza proprietatea asupra produselor pana la plata integrala a pretului final efectuata de cumparator.

 

 1. Modalitati de Plata

Pentru produsele achizitionate pe www.veryfix.ro ai la dispozitie urmatoarele modalitati de plata:

Plata in numerar/ramburs, la livrarea/ridicarea coletului, daca alegi livrarea prin curier sau ridicarea personala de la unul din punctele de ridicare oferite de FAN COURIER.

Pentru ridicare colet de la cel mai apropiat sediul FAN COURIER de adresa de livrare, in cazul in care FAN COURIER nu are sediu in localitate de livrare, costul exact al livrari va fi comunicat de un consultant veryfix.ro si suportat de cumparator.

Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard).

Daca ati ales metoda de plata ” Online prin card bancar ” este necesar sa completati un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra in pagina securizata a procesatorului de plati.

 • Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro)
  se efectuaeaza prin intermediul sistemului “3-D Secure” elaborat de organizatiile care asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau in mediul fizic, la comerciant.
 • “3-D Secure” asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata,
  la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plati, aceste date fiind direct introduse in sistemele Visa si MasterCard.
  Important de stiut! – Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision!

 

 1. Conditii de livrare

Livrarea bunurilor si serviciilor oferite de www.veryfix.ro se face doar pe teritoriul Romaniei.

Expedierea comenzii se face prin curierat rapid, cu FAN COURIER la adresa indicata de cumparator intr-un termen de 24 – 48 ore de la data confirmarii comezii, sau de la data cofirmarii platii (in cazul transferului bancar).

Destinatie Plasare comanda Livrare comanda
Luni – Joi (comenzi plasate pana in ora 14:30) ziua urmatoare (24h)
Toata tara Luni – Joi (comenzi plasate dupa ora 14:30) ziua urmatoare (24h)
Vineri si in Weekend Marti

Sambata se fac livrari contra unei taxe percepute de FanCourier, in valoare de 8 lei (TVA inclus).

Duminica nu se fac livrari.

Termenele de livrare pot varia in functie de activitatea FanCourier si se pot inregistra intarzieri, independente de noi, pe care nu ni le asumam.

Pentru comenzile voluminoase, perioada de livrare se poate extinde la maxim 72 ore.

Costul transportului in raza de acoperire FanCourier este de 30 lei fara TVA si este suportat de catre cumparator. Costul rambursului banilor (pentru situatiile de plata ramburs) este suportat de catre BPS CONSULTING SRL.

Livrarea in raza de acoperire FanCourier se face GRATUIT pentru comenziile ce depasesc suma de 399 lei.

Cumparatorul are posibilitatea de a ridica coletul de la sediul FAN COURIER convenit la confirmarea comenzii sau din sediul magazinului nostru aflat pe ………………………………………………………………………..

Pentru clientii din localitatile in care FAN COURIER nu are sediu, costul livrarii la adresa ceruta va fi suportat de catre cumparator. Costul livrarii in afara razei de acoperire FanCourier este 40 lei, indiferent de numarul de kilometrii exteriori.

www.veryfix.ro va asigura ambalarea corespunzatoare a bunurilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

In cazul in care coletul nu este intact sau prezinta urme de desfacere a sigiliului, responsabilitatea revine transportatorului si acest lucru se va consemna in scris curierului, fara a ridica coletul. Recomandam verificarea si desfacerea coletului in prezenta curierului si consemnarea intrun proces verbal daca constatati neconformitati in legatura cu comanda dvs.

Asigurarea produselor comandate se face la optiunea cumparatorului si este suportata de catre acesta la 1% din valoarea lor.

 

 1. Returul produselor

11.1.Dreptul de Retragere / Retur

(ART. 9 din O.G. nr. 34/2014)

11.1.1. Cu exceptia cazurilor prevazute la art. 16, consumatorul beneficiaza de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri.

11.1.2. Perioada de retragere / retur mentionata la alin. (1) expira in termen de 14 zile de la:

– data incheierii contractului, in cazul contractelor de prestari de servicii;

– ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a produselor, in cazul contractelor de vanzare, sau:

– in cazul in care consumatorul comanda printr-o singura comanda produse multiple care vor fi livrate separat, ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a ultimului produs;

– in cazul livrarii unui produs care consta din mai multe loturi sau piese, ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a ultimului produs sau a ultimei piese;

– in cazul contractelor pentru livrarea periodica de produse pe o perioada de timp determinata, ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a primului produs;

11.1.3. Partile contractante isi indeplinesc obligatiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

11.2. Obligatiile care revin profesionistului in cazul retragerii/ retur

(ART. 13 din OG nr. 34/2014)

11.2.1. Profesionistul ramburseaza toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea consumatorului, fara intarziere nejustificata si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

11.2.2. Profesionistul ramburseaza sumele mentionate la alin. (1) folosind aceleasi modalitati de plata ca si cele folosite de consumator pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care consumatorul a fost de acord cu o alta modalitate de plata si cu conditia de a nu cadea in sarcina consumatorului plata de comisioane in urma rambursarii.

11.2.3. Fara a aduce atingere alin. (1), profesionistul nu este obligat sa ramburseze costurile suplimentare in cazul in care consumatorul a ales in mod explicit un alt tip de livrare decat livrarea standard oferita de profesionist.

11.2.4. Cu exceptia cazului in care profesionistul s-a oferit sa recupereze el insusi produsele, in cazul contractelor de vanzare, profesionistul poate amana rambursarea pana la data receptionarii produselor care au facut obiectul vanzarii sau pana la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform careia acesta a trimis produsele catre profesionist, luandu-se in considerare data cea mai apropiata.

11.3. Obligatiile consumatorului in cazul retragerii/ retur

(ART. 14 din OG nr. 34/2014)

11.3.1. Cu exceptia cazului in care profesionistul s-a oferit sa recupereze el insusi produsele, consumatorul returneaza produsele sau le inmaneaza profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist sa receptioneze produsele, fara intarziere nejustificata si in decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract in conformitate cu art. 11. Termenul este respectat daca produsele sunt trimise inapoi de consumator inainte de expirarea perioadei de 14 zile calendaristice.

11.3.2. Consumatorul suporta doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu exceptia cazului in care profesionistul accepta sa suporte acele costuri sau in care profesionistul nu a informat consumatorul ca aceste costuri trebuie suportate de consumator. In cazul contractelor in afara spatiilor comerciale, in cazul carora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul incheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa daca produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate in mod normal prin posta.

11.3.3. Consumatorul suporta costurile de livrare dar si de retur al produselor in cazul returului acestora.

11.4. Exceptari de la dreptul de retragere

Sunt exceptate de la dreptul de retragere in ceea ce priveste contractele la distanta si contractele in afara spatiilor comerciale urmatoarele:

11.4.1. contractele de prestari de servicii, dupa prestarea completa a serviciilor, daca executarea a inceput cu acordul prealabil expres al consumatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere/ retur dupa executarea completa a contractului de catre profesionist;

11.4.2. furnizarea de produse sau servicii al caror pret depinde de fluctuatiile de pe piata financiara pe care profesionistul nu le poate controla si care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

11.4.3. furnizarea de produse confectionate dupa specificatiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar;

11.4.4. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

11.4.5. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de consumator;

11.4.6. furnizarea de produse care sunt, dupa livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

11.4.7. contractele in cazul carora consumatorul a solicitat in mod special profesionistului sa se deplaseze la domiciliul sau pentru a efectua lucrari urgente de reparatie sau de intretinere. Daca, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul presteaza alte servicii in afara celor solicitate in mod expres de consumator sau furnizeaza alte produse decat piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrarilor de intretinere sau de reparatie, dreptul de retragere se aplica respectivelor servicii sau produse suplimentare;

11.4.8. furnizarea de inregistrari audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate dupa livrare;

11.4.9. contractele incheiate in cadrul unei licitatii;

11.4.10. furnizarea de continut digital care nu este livrat pe un suport material, daca prestarea a inceput cu acordul prealabil expres al consumatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere.

Eventualele probleme legate de compatibilitatea dintre componentele achizitionate de pe acest site si cele pe care le detineti sau urmeaza sa le achizitionati din alte surse, precum si erorile clientilor in alegerea sau identificarea a produselor sau codurilor pe site nu fac obiectul responsabilitatii www.veryfix.ro / BPS CONSULTING SRL.

 

 1. Responsabilitati privind produsele

Companiile, produsele sau serviciile mentionate in articolele publicate sunt marci inregistrate ale companiilor respective. Utilizarea oricarui nume de marca inregistrata este realizata doar in scopul analizei si nu constituie reclama pentru compania respectiva.

 

 1. Garantie

Toate marfurile livrate de vanzator sunt conforme cu standardele internationale de calitate si atestate prin certificat de garantie si calitate emis de catre vanzator.

Termenul de garantie va decurge incepand cu data intrarii in posesie a produselor / emiterii facturii de achizitie.

O masura reparatorie va fi considerata ca disproportionata, daca ea impune vanzatorului costuri care sunt nerezonabile in comparatie cu cealalta masura reparatorie, luandu-se in considerare:

– valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate;

– importanta lipsei de conformitate;

– daca cealalta masura reparatorie ar putea fi realizata fara un inconvenient semnificativ pentru consumator.

O masura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vanzatorul nu poate asigura produse identice pentru Inlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre vanzator si consumator, si fara niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luandu-se In considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilita nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului.

In cazul repararii produsului, in acesta vor fi montate numai piese noi.

 

 1. Drepturile de proprietate Intelectuala 

Continutul site-ului veryfix.ro: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, marci inregistrate, este integral proprietatea BPS CONSULTING SRL / www.veryfix.ro si a furnizorilor sai si este aparat de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul BPS CONSULTING SRL / www.veryfix.ro a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislatiei in vigoare. www.veryfix.ro si logo-ul “veryfix”sunt marci inregistrate ale BPS CONSULTING SRL.

BPS CONSULTING SRL / www.veryfix.ro poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o forma descrisa, un anumit continut al site-ului. Acest acord se aplica strict pentru continutul/continuturile definite, pe o perioada stabilita in acord si doar pentru persoana/persoanele carora li s-a permis utilizarea acestor continuturi, fara a putea utiliza alte continuturi ale site-ului veryfix.ro

Utilizarea pe veryfix.ro a oricarui nume de marca inregistrata nu constituie reclama pentru compania respectiva. veryfix.ro nu isi asuma responsabilitatea si nu poate fi invinuita pentru pagubele aparute prin folosirea continutului site-ului.

Orice incarcare a dreptului de autor sesizata pe site-ul www.veryfix.ro poate fi raportata pe adresa de e-mail: office@veryfix.ro

 

 1. Solutionarea conflictelor. Legea aplicabila

Contractul va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana.Orice litigiu care ar putea aparea in timpul derularii contractului va fi solutionat pe cat posibil pe cale amiabila. Daca intampinati probleme legate de comanda dumneavoastra, ce nu par a putea fi solutionate prin e-mail sau cu persoana cu care discutati, puteti lua legatura pentru o conciliere interna gratuita cu Dra. Monica Ghita pe adresa de e-mail: office@veryfix.ro sau la numarul de telefon 0747 561 119.

In cazul in care acest lucru nu este posibil, prima cale de solutionare este medierea, in conditiile legii, iar daca aceasta esueaza se apeleaza la instantele romanesti competente de la domiciliul Clientului.

 

 1. Frauda

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat si care expira dupa o perioada predefinita, pentru a putea beneficia de promotii sau oferte, sau orice comportament fraudulos in masura sa afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisa si va fi considerata o tentativa de frauda. Proprietarul site-ului veryfix.ro isi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create si de a retrage beneficiile aferente promotiilor sau ofertelor in curs, de a anula contul fara instiintare sau preaviz, alte formalitati sau despagubiri.

Orice tentativa de frauda sau orice frauda (cum ar fi dar fara a se limita la: accesarea datelor Clientilor veryfix.ro, alterarea continutului site-ului, incercarea de afectare a performantelor serverelor veryfix.ro, deturnarea continutului livrarilor catre terti etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

 

 1. Dispozitii finale

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odata cu cumpararea si lansarea comenzii, clientul accepta fara obiectiuni Termeni si conditii, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil incheiat

Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi cea mai bună experiență pe situl nostru. Poți afla mai multe despre ce cookie-uri folosim sau să le dezactivezi în setări.

Privacy Settings saved!
Setari cookie-uri

Folosim cookie-uri pt. a optimiza funcţionalitatea site-ului, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a integra servicii oferite de reţelele de socializare și pt. a analiza traficul. Te rugăm să alegi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doresti să fie utilizate în ceea ce te priveşte.

Cookie-urile necesare vă ajută să navigați pe un site web ușor de utilizat, permițând funcții de bază cum ar fi navigarea pe pagini și accesul în zonele securizate ale site-ului web. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri.

Cookie rol: Cookie folosit pentru functionarea cosului de cumparaturi.
 • woocommerce_items_in_cart

Cookie rol: Cookie folosit pentru functionarea cosului de cumparaturi.

Cookie rol: Stochează starea de consimțământ pentru modul cookie al utilizatorului pentru domeniul curent
 • CookieConsent

Cookie rol: Pastreaza starea sesiunii de utilizatori între solicitarile de pagina.
 • wp_woocommerce_session_#

Cookie rol: Cookie folosit pentru functionarea cosului de cumparaturi, comparare produse, lista dorinta, vouchere.
 • wc_cart_hash_#

Cookie rol: Cookie folosit pentru a imbunătăți functionarea magazinului online.
 • wc_fragments_#

Cookie rol: Cookie folosit pentru a seta limba corespunzătoare.
 • PHPSESSID

Decline all Services
Accept all Services

Main Menu

Call Now Button